Positieve gezondheid

Sta jij eigenlijk wel eens stil bij hoe het echt met je gaat? De vraag wordt regelmatig gesteld, maar hoe vaak stellen we deze vraag aan onszelf? Het model van positieve gezondheid biedt een manier om wat vaker stil te staan deze vraag.

Binnen leefstijlcoaching vormt het model van positieve gezondheid een belangrijke basis. Hierin staat de mens centraal en gaat het om een bredere kijk op gezondheid, een holistische benadering. Gezondheid hangt met veel verschillende factoren samen en is breder dan de afwezigheid van ziekten en klachten. De focus ligt op het vermogen van mensen om met verschillende levensuitdagingen om te gaan. Dit kunnen fysieke, sociale en mentale uitdagingen zijn. Hierbij draait het het om het zo veel mogelijk voeren van de eigen regie, veerkracht en zingeving.

Dit is dan ook één van de aspecten van leefstijlcoaching waar ik enthousiast van word. De samenhang tussen de verschillende factoren en de focus op alles wat er wel mogelijk is. Het is een mooie tool om inzicht te krijgen in de verschillende dimensies van positieve gezondheid. Voel je je fit, zit je lekker in je vel of komen er wellicht punten naar voren waar je graag mee aan de slag zou willen?

Vul het model eens in! Dit kan zowel op papier als digitaal. Let er bij het invullen op dat er verschillende versies beschikbaar zijn en kies dan ook de versie die op jou van toepassing is. Positieve gezondheid is opgedeeld in zes dimensies. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan mentaal welbevinden, maar ook zingeving. Op basis hiervan zijn verschillende stellingen geformuleerd, waarbij je aan kunt geven op een schaal van 1 tot 10 waar jij staat ten opzichte van deze stelling.

Stuit jij bij het invullen van dit model op vragen? Of komt er iets naar voren waarvan je niet zo goed weet hoe je daarmee aan de slag gaat? Neem dan gerust contact met mij op, dan kunnen we samen kijken naar de mogelijkheden.

Share: